Svatopluk Sulek

autor: Svatopluk Sulek
dílo: Paní Peštová pere prádlo
majitel: Galerie Roudnice nad Labem
datace: 1957
technika: Tempera na kartónu
rozměry: 68,5 x 43,5 cm

Obraz je opatřen zdobným dřevěným rámem, uložen pod sklem a ze zadní strany podložen lepenkou připevněnou hřebíčky. Malba je provedena temperovými barvami, poměrně pastózními tahy, podložku tvoří kartón. Výjev sahá až k okrajům podložky. Signatura žlutou barvou se nachází v pravém spodním rohu malby. Na zadní straně obrazu je při horním okraji nalepený štítek s údaji o díle a stejné údaje jsou napsané i černou barvou na lepence, která tvoří tzv. krycí záda obrazu.

Mechanické poškození bylo zmapováno během optického průzkumu pouhým okem. Obraz je ze všech stran pokryt prachovými depozity. Podložka je lehce zvlněná. Barevná vrstva je lokálně uvolněná a místy zcela chybí.  Drobné defekty v malbě se nachází při pravém okraji v oblasti modrých tónů a ve spodní části malby.

Svatopluk Sulek

Stav díla před restaurováním

Svatopluk Sulek

Stav díla před restaurováním – zadní strana

Svatopluk Sulek

Průběh restaurování

Svatopluk Sulek

Stav po restaurování – celek

Svatopluk Sulek

Průběh restaurování – detail na poškozenou barevnou vrstvu

Svatopluk Sulek

Stav po restaurování – detail