Kristýna Saidlová

restaurátorka – konzervátorka

Kristýna Saidlová, MgA.
Letohradská 18
Praha 7, PSČ 170 00
IČO: 71327754
Identifikační číslo licence Ministerstva kultury k povolení restaurování památek: 33398/2014

kristyna.saidl@gmail.com
+420 603 117 998

BTC and BTC Lightning kindly accepted.