Kristýna Saidlová

restaurátorka – konzervátorka

Kristýna Saidlová, MgA.
Dukelských hrdinů 33/691
Praha 7, PSČ 170 00
IČO: 71327754
Identifikační číslo licence Ministerstva kultury k povolení restaurování památek: 33398/2014

restaurovani@kristynahajkova.cz
+420603117998