František Kaván

autor: František Kaván
dílo: Kus Tisýho
majitel: Galerie výtvarného umění Ostrava
datace: 1893
technika: Olejomalba na kartónu celoplošně nalepená na plátně a napnutá na napínací rám
rozměry: 46 x 66 cm

Na obraze je zachycena reálná, pochmurně působícím dojmem, krajina s rybníkem a drobným stromořadím při pravé straně. Horizont se nachází ve spodní části výjevu, v horní části je vyobrazené nebe plné mraků. Kolorit obrazu je celý v chladnějších tónech. Dílo je signováno v levém dolním rohu, jméno je vyryto v barevné vrstvě, v pravém dolním rohu je uvedený název díla. Olejomalba je bez podkladu, namalována přímo na kartón, který je v celé ploše nalepený, patrně již autorem na hustě tkané jemné plátno a napnuté pomocí hřebíčků na dřevěný pravoúhlý napínací rám. Na zadní straně rámu je štítek s identifikačními údaji. Obraz je opatřený zdobným rámem, který je natřený bílou barvou.

Obraz je pokryt prachovými depozity. Malba je pod tenkou vrstvou zežloutlého laku. Barevná vrstva je zkrakelovaná a lokálně uvolněná, na jednom místě v oblasti tmavě zelené zcela chybí. Na povrchu barevné vrstvy se nachází přemalby, které jsou nepůvodní a vlivem degradace ztmavly, nyní působí neesteticky. Podložku tvoří kartón, který je místy potrhaný a lehce deformovaný, v levém horním rohu se nachází velká ztráta v ploše. Po obvodě kartónu se vyskytují stopy po bilogickém napadení. Při pravé a horní hraně díla je kartónová podložka cca 4mm zahnutá za napínací rám. Hustě tkané jemné plátno je zteřelé a škrobový lep je zdegradovaný a již nesoudržný.

Dílo bylo komplexně restaurováno. Kartónová podložka sejmutá a znovu nalepená na nové hustě tkané lněné plátno, poté vypnutá na nový napínací rám.

František Kaván

Celkový stav před restaurováním

František Kaván

Celkový stav po restaurování

František Kaván

Stav před restaurováním, signatura detail

František Kaván

Stav před restaurováním,
levý horní roh, detail

František Kaván

Stav před restaurováním,
detail, přemalby